Om du vill komma igång med digitala trafiksätt så finns det nog inget lättare sätt än att använda WSJT-X tillsammans med ICOM-7300. WSJT-X gör det möjligt för dig att prova en lång rad olika digitala trafiksätt; FT4, FT8, JT4JT9JT65QRA64ISCATMSK144, och WSPR.

Så här kommer du igång

  1. Installera WSJT-X
  2. Installera ICOMs USB-drivrutin
  3. Koppla in USB-kablen mellan IC-7300 och din dator
  4. Ställ in WSJT-X
  5. Ställ in din IC-7300

1. Installera WSJT-X

Själva installationen av WSJT-X är mycket enkelt. Ladda ner programmet och klicka på ikonen. WSJT-X fungerar på Macintosh, Windows och Linux.

2. Installera ICOMs USB-drivrutin

På ICOMs hemsida hitter du USB-drivrutinen för din IC-7300.

3. Koppla in USB-kablen mellan IC-7300 och din datorUSB-B-kabel 

4. Ställ in WSJT-X

Så här ställer du in WJT-X under settings:
General: Ange din anropssignal och lokator
Radio: Fyll i enligt bild. Välj namnet på den USB-port som din IC-7300 använder
Audio: Välj USB Audio CODEC, inte det inbyggda ljudkortet
De övriga flikarna kan du fördjupa dig senare i om du vill.

Settings - General
Settings – General: Ange din anropssignal och lokator
Settings - Radio
Settings – Radio: Fyll i enligt bild. Välj namnet på den USB-port som din IC-7300 använder
Settings – Audio: Välj USB Audio CODEC, inte det inbyggda ljudkortet

5. Ställ in din IC-7300

USB-D
På IC-7300 använder du enklast USB-D för digitala trafiksätt.

FUNCTION
Under FUNCTION skall AGC och COMP vara OFF. Jag har allt OFF under FUNCTION utan P-AMP. Men även P-AMP föredrar många att ha OFF.

ALC
Normalt brukar man rekommendera att ha låg eller inget utslag på ALC-mätaren. Detta är inte nödvändigt för IC-7300. Signalerna blir lika fina även om du har 50 % utslag på din ALC-mätare.

RF-POWER:
När man använder FT8 kan man använda även högre effekt än 100W, det påverkar inte signalen negativt. FT8 är ingen lågeffetsmode likt PSK31. Viktigt att tänka på är dock att FT8 har en kontinuerlig bärväg och kan vara ansträngande för din radio. Det är inte heller säkert att din tuner klarar samma effekt med kontinuerlig bärvåg som vid SSB.

FIL1
När du använder digitala trafiksätt rekommenderas att du sätter FIL1 (filtret) på 3,6k.

MENU – SET – Connectors:
ACC/USB AF Output Level: 50 % brukar vara bra. Justera vid behov om signalera i vattenfallet är för starka eller för svaga.

USB MOD Level: 50 % brukar vara bra. Har du för lågt så får du inte ut något effekt och om du har för högt kan ALC bli för hög.

DATA OFF MOD = MIC,ACC
DATA MOD = USB
USB Serial Function = CI-V

MENU – SET – CI-V:
CI-V BAUD Rate = AUTO
CI-V Address = 94h
CI-V Transceive = ON
CI-V USB PORT =  UNLINK From REMOTE
CI-V USB BAUD Rate = 115200
CI-V USB Echo Back = ON

Nu är du förhoppningsvis redo för ditt första FT8 QSO!

Tips: WSJT-X användarmanual på svenska