Låt MacLoggerDX ta befälet över WSJT-X via MacLoggerDX inbyggda DX Lab TCP server!

Att ha alla SSB, FT8, RTTY, CW etc. QSO i samma logg är helt underbart!
Att dessutom få hjälp med att se vilka stationer som WSJT-X uppfattar och kollar mot loggen vilka länder, delstater, band etc. som man saknar i loggen är verkligen ovärderligt!

DX Lab TCP server innebär att:

  • MacLoggerDX kommer omedelbart att visa vilka stationer du har worked/confirmed
  • MaxLoggerDX visar vart stationerna din radio uppfattar på kartan
  • WSJT-X visar automatiskt de stationer som har hörts till ”Spots” i MacLoggerDX Spots-panelen och färgkodar spottarna för att visa dig om du har kört aktuell station, vilken State, Grid, och band, för aktuellt land/DXCC.
TA2EE har jag haft QSO med på 20M och fått QSL på
3A2MW har jag haft QSO med tidigare på FT8 och fått QSL på men Monaco saknad på 20
UA3DVB har jag inte haft QSO med tidigare men har QSL för European Russia på 20M

Så här har jag ställt in det och det fungerar toppen på både ICOM 7300 och Yaesu FTDX10.
Läs mer i MaxLoggerDX manual: MacLoggerDX and WSJT-X

Radioinställningar i WSJT-X

Välj Rig: DX Lab Suite Commander
Fyll i Network Server: 127.0.o.1:500
Välj: PTT Method CAT, Mode Data/Pkt, Split Operation None (eller prova dig fram)

Radioinställningar i WSJT-X

WSJT-X Reporting inställningar

Fyll i: UDP Server 127.0.o.1:500 och portnummer 2237
Välj: Accept UDP reguest, Notify on UDP request, Accepted UDP request restores window

MacLoggerDX inställningar

Välj: WSJT-X och DXLab TCP